• L’objectiu és facilitar que els infants de Terrassa i Matadepera puguin practicar el hockey com una activitat extraescolar més.
  • Es tracta d’una iniciativa de col·laboració positiva entre una entitat socioeducativa, les associacions de mares i pares, els clubs de hockey, la Federació Catalana i l’administració local.
  • Es constituirà una comissió de seguiment del projecte amb la participació de totes les entitats implicades.

Eina Cooperativa, entitat d’iniciativa social amb seu a Terrassa que ofereix serveis socioeducatius al Vallès, i els clubs de hockey de Terrassa i Matadepera, juntament amb Hockey per Terrassa, signen un acord avui divendres a les 17 h per desenvolupar un projecte de promoció i foment del hockey a les escoles amb l’objectiu d’enfortir aquest esport i els clubs que el fan possible.

La proposta té com a objectiu impulsar la pràctica del hockey a les escoles i instituts de Terrassa i Matadepera tot proporcionant els materials i coneixements necessaris, i facilitant l’organització dels entrenaments. Es tracta d’una iniciativa de col·laboració positiva entre una entitat socioeducativa, les associacions de mares i pares, els clubs de hockey, la Federació Catalana i l’administració local, que permetrà fer créixer l’interès i els coneixements de hockey dels nens i nenes de la nostra ciutat i facilitar que puguin practicar-lo com una activitat extraescolar més, complementant la tasca que també està desenvolupant la pròpia Federació Catalana de Hockey.

Per Eina Cooperativa “la nostra voluntat és que el hockey esdevingui una oportunitat de millora de la salut i el benestar per als nostres infants alhora que enfortim la pràctica d’aquest esport sobretot entre el públic femení”.

Per la seva banda, Hockey per Terrassa, fide a una de les seves raons de ser, té la voluntat de “convertir Terrassa en un model del foment i la pràctica del hockey i de l’esport en general amb una aposta clara per la formació i la promoció de l’esport de base i per la col·laboració entre tots els agents socials implicats. Volem activar el “pacte de ciutat” per a la promoció del hockey”.

Constitució d’una comissió de seguiment i coordinació

L’acord signat contempla la creació d’una comissió de seguiment i coordinació entre totes les entitats participants que faciliti la implantació del projecte de forma homogènia a tot el territori. Així mateix, serà l’òrgan encarregat de prendre les decisions estratègiques i de fer el seguiment dels acords adquirits i recollits en el conveni.

Aquesta comissió estarà formada per un representant de cadascun dels clubs de hockey que signa el conveni, un representant de Hockey per Terrassa i un representant d’Eina Cooperativa. Si es creu convenient, es podrà convidar a les reunions de la comissió un representant de l’Ajuntament de Terrassa, un representant de la Federació Catalana de Hockey o qualsevol altra persona en nom i representació d’alguna altra entitat que participi en el desenvolupament del projecte.

Repartiment de rols

Els clubs de hockey s’encarregaran de l’assessorament i acompanyament tècnic del projecte amb els seus coneixements i experiència. L’objectiu és aconseguir un alt nivell de qualitat tècnica als entrenaments i a la competició per garantir la continuïtat un cop finalitzi l’etapa escolar i els infants passin a l’esport federat. També seran responsables d’articular una xarxa de persones vinculades als propis clubs que faran les funcions d’entrenadors/es i d’àrbitres.

Per la seva banda, Eina Cooperativa es farà càrrec de les gestions per a l’organització de l’activitat, del contacte amb les AFA i les direccions dels centre i d’aconseguir els mitjans necessaris per a realitzar els entrenaments.

Terrassa, un referent en hockey

Terrassa és una ciutat històricament vinculada a la pràctica del hockey i ha esdevingut un referent al nostre país, i fins i tot internacionalment, en la pràctica d’aquest esport.

A més, el hockey és un esport on sempre hi ha hagut paritat entre equips femenins i masculins i on la participació de les dones ha tingut històricament un paper molt rellevant, arribant a aconseguir èxits olímpics. És en aquests termes que un projecte pedagògic i de foment d’aquest esport a les escoles pren tot el sentit.

Eina Cooperativa

Eina Cooperativa és una entitat d’iniciativa social, sense afany de lucre, que té la seva seu a Terrassa i que ofereix serveis socioeducatius a tot el Vallès des de fa més de 10 anys. Aquesta entitat té com a principal objectiu la promoció de l’Economia Social i Solidària i el desenvolupament d’Activitats Educatives de qualitat i d’alt contingut pedagògic, contribuint al desenvolupament social sostenible de les persones, entitats i territoris on es desenvolupen.

A la seva oferta de serveis socioeducatius destaquen les activitats curriculars i les activitats extraescolars, dissenyades sempre amb una metodologia innovadora i una pedagogia transformadora, orientada a l’acció, que fomenta la participació i la col·laboració. A més, des de l’Eina s’ha assumit com a pròpia l’agenda d’Educació 2030 de la UNESCO, com a organisme de les Nacions Unides especialitzat en educació, i s’apliquen els criteris de qualitat pedagògica així com els Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS), tenint en compte els impactes socials, culturals, econòmics i mediambientals que tindran ara i en el futur des d’una perspectiva local i mundial.

Hockey per Terrassa

Hockey per Terrassa SCP és una entitat formada pels clubs Atlètic Terrassa, Club Egara, CD Terrassa i Línia 22. El seu objectiu és potenciar i millorar el hockey terrassenc establint un model de col·laboració únic amb la ciutat i el món empresarial, però mantenint sempre la independència dels clubs i la sana rivalitat esportiva.